CÔNG TY TNHH MTV PT XD TM DV CƠ KHÍ ĐẠI NAM

CÔNG TY TNHH MTV PT XD TM DV CƠ KHÍ ĐẠI NAM

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐẠI NAM 

Địa chỉ:  406/67 Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0931 442 758 - 0971 815 762 (Mr Nam)

Email: suachuanhadainam@gmail.com

Website: www.suachuanhadainam.com